دانلود رایگان تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
 
دانلود رایگان تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

دانلود رایگان تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

دانلود رایگان مقاله در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

دانلود رایگان پایان نامه در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

download

@daneshjofa | کانال تلگرامی دانشجوفا

 

 

http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/authors/hamidreza/Bahman94/3/10.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: تحقیق دادگاه مدنی خاص در نظام قضایی جمهوری اسلامی ...

www2.manooodl.ir/312441/SaveAs.pdf

ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 11 ص ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ ..... ﺟﻤﻬﻮری ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮوژه دادﮔﺎه 2017 ﻣﺪﻧﯽ داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎص در ﻧﻈﺎم.

تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ...

rayanfile.blogsky.com/1396/04/05/post-10839/

۸ تیر ۱۳۹۶ - تحقیق در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران. لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده ... دانلود رایگان تحقیق قانون کار جمهوری اسلامی ایران خاص حقوق مدنی در قواعد مدنی مورد

دانلود رایگان تحقیق در مورد استقلال قضایی در نظام حقوقی ...

vipdoc.ir/.../module.weblog_Page.24_Action.BlogDataInfo_Lang.fa_FromDate.2017...

۱۲ ساعت پیش - ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 11 ص ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ .... اﺳﺘﻘﻼل 1395 ﻗﻀﺎﯾﯽ داﻧﻠﻮدﻫﺎ در داﻧﻠﻮد ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم 2016 ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼم ﺗﺨﻔﯿﻒ ...

دانلود رایگان مقاله در مورد استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام ...

vipdoc.ir/.../module.weblog_Page.24_Action.BlogDataInfo_Lang.fa_FromDate.2017...

۱۲ ساعت پیش - ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 11 ص ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ .... اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮوژه آن اﺳﺘﻘﻼل 1395 ﻗﻀﺎﯾﯽ داﻧﻠﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ راﯾﮕﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ...

دانلود رایگان پایان نامه در مورد استقلال قضایی در نظام حقوقی ...

vipdoc.ir/.../module.weblog_Page.24_Action.BlogDataInfo_Lang.fa_FromDate.2017...

۱۲ ساعت پیش - ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان 11 ص ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ word و ﻗﺎﺑﻞ .... ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه در 2015 ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ راﯾﮕﺎن اﺳﻼم 1396 و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﻫﻤﯿﺖ ...

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران | مشاوره ...

lawgostar.com › حقوق و دادرسی مدنی › آئین دادرسی مدنی

۵ آذر ۱۳۹۰ - دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران .... قانون حمایت خانواده ترتیب رسیدگی را در دادگاه و نحوه تحقیق و بررسی و ارزشیابی دلایل ...

[PDF]ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده در

www.ensani.ir/storage/Files/20101114101610-87.pdf

ﮔﯽ. را در ﻧﻈـﺎم ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﻧﺸـﺎن داده. ،. ﺗﺸـﮑﯿﻞ. دادﮔﺎه. ﻫﺎ. ی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﺎﻧﻮاده. و. ﺗﺸﮑﯿﻼت آن. را ... دادﮔﺎه. ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ دﻋـﺎوی زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ و. اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ. ﮐﺮد، ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎر. ،. اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ... دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﺗﺄﺳﯿﺲ دادﮔﺎه ...

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران - ویستا

vista.ir/article/204692/دادگاه-مدنی-خاص-در-نظام-قضائی-جمهوری-اسلامی-ایران

۱۱ مرداد ۱۳۸۴ - دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران .... این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . ... قانون حمایت خانواده ترتیب رسیدگی را در دادگاه و نحوه تحقیق و بررسی و ارزشیابی دلایل متداعیین و ..... ثبت نام رایگان در سایت کاریابی و جستجوی…

نظام جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/نظام_جمهوری_اسلامی_ایران

نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان حکومت ایران است که مطابق قانون اساسی این کشور بر پایهٔ ... و سه قوه مجریه (دولت)، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) و قوه قضائیه است. ... در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی مورد همه‌پرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد .... توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی دولت وقت برگزار شد و در ۹ ...

[PDF]ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

www.hsu.ac.ir/law/download/قوانین_و_مقررات/قانون%20مالیات.pdf

ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺛﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻗﻊ ... ﺣﻜﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻭﺭﺍﺙ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺟﺰء ﻣﺎﺗﺮﻙ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮﺭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ... ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍ .... ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻳﺎ ﻃـــﺮﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺭﺯﺵ ...

[DOC]دانلود مقاله

adabilaw.ir/.../u062Fu0627u062Fu0631u0633u06CC-u06A9u06CCu0641u0631u06...

در زمینه دادرسی، شرایط خاص روحی روانی و اجتماعی اطفال و نوجوانان که با ارزشهای ... لذا دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در نظام های دادرسی کیفری به نحوی مجزی تدوین شده است. ... همچنین در این مقاله مواد لایحه اخیر قوه قضائیه در مورد تشکیل دادگاه اطفال و ... اساسی جمهوری اسلامی ایران) متضمن ممانعت از تشکیل دادگاه های ویژه در رسیدگی به جرایم ...

دانلود متن کامل قانون جدید حمایت از خانواده - حق گستر

www.haghgostar.ir/بانک-قوانین/دانلود-متن-کامل-قانون-جدید-حمایت-از-خانواده.html

۲۳ اسفند ۱۳۹۴ - تبصره ۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل ... دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند. ... ماده ۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، ... مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال ...

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) - پایگاه ...

www.ekhtebar.com › قوانین و مصوبات › متن قوانین › قوانین کیفری

۱۰ خرداد ۱۳۹۲ - دانلود · آزمون های حقوقی ... ماده ۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و ... الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ... باشد حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از ... دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد ...

پورتال سامانه قانون اساسی/اصول 177 گانه‌ی قانون اساسی ...

www.ghanoonasasi.ir/portal/home/?event/26796/26805/...جمهوری-اسلامی-ایران

اصل 1- حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران‌،براساس اعتقاد دیرینه‌اش به ... 3 آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌. ... علمی‌،فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق ‌محققان‌. .... از نظر قانون مجرم‌شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

دانلود تحقیق و مقاله حقوق و فقه - سامان داک

www.samandoc.ir/دانلود-تحقیق-مقاله/200011/حقوق-و-فقه

برای دانلود تحقیق در مورد رشته حقوق و فقه و مقالات درباره موضوعات مرتبط با تحقیقات ... آماده موجود در دسته بندی حقوق و فقه می توانید به دانلود تحقیقات و مقالات رایگان حقوق و فقه نیز .... تحقیق مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌نبشته

https://fa.wikisource.org/wiki/قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران

۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - قانون اساسی کشورها, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ..... بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۹۸٬۲٪ به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد. ... از اینرو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ... علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

[PDF]ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ١ ..................... ............... ........................

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/542451

ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﻮﺟﻮد .... اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﯼ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان. ٧١ ..... ﻣﺪﻧﯽ، ﺗﺠﺎرت، ﻣﺠﺎزات و ... ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎص ﻳﻌﻨﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . -. هﺪاوﻧﺪ، ﻣﻬﺪﯼ و ﻣﺴﻠﻢ ﺁﻗﺎﻳﯽ ﻃﻮق،. دادﮔﺎﻩ .... در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ادارﯼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ در ﻣﻮرد.

قوانین خانواده - قانون

www.ghanoonbaz.com/anavin/khanevadeh/Khanevadeh.htm

‌تبصره ۲ - در حوزه‌های قضائی بخش، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود. ... ‌ماده ۳ - دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم ... ۱۴ - در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی. ..... ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوری اسلامی ایران و‌نیز تعیین تکلیف و صلاحیت ...

دیوان عدالت اداری :: قانون اساسی

www.divan-edalat.ir/show.php?page=base

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را ... آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. ... علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. .... حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

[PDF]ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ - دانشگاه علوم پزشکی ...

www.muk.ac.ir/JiroCMS/Files/Upload/Users/muksanandaj/PDF/aid/azmoon2.pdf

۱۲. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ. (. درﻣﻔﻬﻮم ﺣﮑﻮﻣﺖ. ) درﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ. ۳۷. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر وﺗﺸﮑﯿﻼت اداری واﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ۴۴. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.

مقالات حقوق تطبیقی ، حقوق تطبیقی ، مقاله حقوق تطبیقی، ...

www.nashreedalat.ir/maghalat-hoghoghe/hoghogh-tatbighi/

در کنار آن، بحثی کوتاه در مورد فائده و نیز ماهیت حقوق تطبیقی صورت گرفته و همچنین ... از آنجائی که مطالعات حقوق تطبیقی موجب شناخت حقوقدان از نظام های حقوقی جهان می .... تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران ... صلاحیت و ساختار دادگاه های مدنی ... در دهه های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین المللی حق معنوی مولف مورد توجه خاص قرار ...

برای همه کسانی که ممکن است یک روز دستگیر شوند ... - ...

justice4iran.org/persian/j4iran-activities/booklet-3-dastgiri/

۱۳ آذر ۱۳۹۲ - اما آنچه بسیاری از افراد نمی دانند، جزییات قوانین جمهوری اسلامی درباره حقوق متهمان در ... اجرای آنها کرد اما آگاهی از این حقوق، برای همه فعالان سیاسی-مدنی ضروری است زیرا: ... ملی از طریق تبلیغ علیه نظام است و دلایل این اتهام، نوشتن یک مقاله در مورد شکنجه ... در نظام قضایی ایران مهمترین دلیل، اقرار فرد متهم محسوب می شود.

تحقیق رایگان دانشگاهی با موضوع:نظارت در نظام جمهوری اسلامی ...

nabardesevom.persianblog.ir/post/2664/

براساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان که منتخب مردم است بر رهبر ... قوه قضائیه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، نوع خاصی از .... اصل 76 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد که: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و ..... مهم ترین و گسترده ترین نظارت مدنی که الان در جمهوری اسلامی اعمال می شود از طریق ...

وزارت دادگستری - پایگاه دانلود رایگان کتاب

www.takbook.com/5059-article/law-article/وزارت-دادگستری/

شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی ( شعبه ۶۰۴ و ۶۰۹ مجتمع قضایی مدرس ) فعلا در این دادسرامستقر است . ... ۲ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .

مرکز پژوهشها - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران .... همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی .... فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان . ..... اصل شصت و یکم: اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که‏

سامانه هوشمند قوانین

intelligentlaws.com/

در این سامانه، قانون مدنی به گونه ای اجرا شده است که تاکنون بیش از 3900 ارتباط ... ذیل به تصویب رسید نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب .... ٢- دستور دادگاه در مورد حضانت و هزینه نگاهداری اطفال یا نفقه زن موضوع ماده ٢٠ .... اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از ...

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد جمهوری اسلامی ایران

paperdoc.ir/جستجوی-مقالات/q/جمهوری-اسلامی-ایران

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد جمهوری اسلامی ایران و پروژه دانشجویی و ... دانلود مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران.

مقــالات و تحقیقات حقـــــوقــی

goldtandis.blogfa.com/

دادگاه عمومی کیفری پس از صدور کیفرخواست رسیدگی و در صورت احراز جرم، منتهی به صدور ... در ادبیات حقوقی – قضائی کشور ما، "دادسرای عمومی و لنقلاب" عنوان نهادی است که به موجب ... تشکیل می یابد و صلاحیت آن شامل تمام قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی می باشد. .... پس از اطلاع دادستان حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع می شود.

"امام(ره)" به احمدی‌نژاد در خواب چه گفت؟/ خواستگاری از این ...

www.yjc.ir › سیاسی › سایر حوزه‌ها

به گزارش ایسنا، حیدری در مورد این دو تیتر گفت: کسانی مطالبی گفته‌اند و .... بر اساس یک تحقیق علمی مشخص شده حدود 87 درصد زوج‌هایی که بیشتر از سه تا بچه دارند .... اصولا مردم با هر چیز که مفتی و رایگان است، رابطه خاصی دارند و سعی می‌کنند از ..... که در طول پیروزی نظام اسلامی بارها و بارها بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت کرده است، ...

‌قانون گذرنامه - مشاهده جزئیات

icbar.ir/SubjectView/tabid/82/Code/131/Default.aspx

ماده 1 - گذرنامه سندی است که از طرف ماموران صلاحیتدار دولت جمهوری اسلامی ایران مذکور در این ... خاص اعزام می‌شوند به جای‌گذرنامه برگ مسافرت انفرادی و یا دسته‌جمعی صادر نماید. ... ‌تبصره 4 - همطرازان مقامات مندرج در این ماده (‌برطبق قانون نظام هماهنگ پرداخت) اعم از شاغل ... 1 - کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند.

وظایف دیوان عالی کشور چیست؟ | چطور

chetor.com/48495-دیوان-عالی-کشور/

رتبه: ۹۰% - ‏۱۰۶ رای

در نظام حقوقی ایران همانند بیشتر کشورها دیوان عالی کشور در راس تشکیلات قضایی قرار دارد و قانون اساسی برای آن شان و منزلت خاصی مقرر کرده است. ... مطابق با اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین وظایف دیوان ... در مرحله‌ی فرجام، دیوان عالی کشور وارد ماهیت دعوا نمی‌شود (رسیدگی ماهوی یعنی مجددا پرونده مورد رسیدگی و ...

صلاحیت دادگاههای حقوقی و کیفری - آفتاب

www.aftabir.com › مقالات › اجتماعی › حقوقی

۱۹ دی ۱۳۹۴ - بنابراین دادگاه عمومی که در صنف ،قضایی – در نوع ،عمومی- و در درجه، ... ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۷۹ " محاکم مکلفند به دعاوی رسیدگی کرده، .... رم است و از قواعد مقبول جهانی است و مورد قبول نظام های حقوقی گرفته است. ..... ب:محاربه وافساد فی الارض-بغی –تبانی واجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام .... دانلود مقاله

صلاحیت دادگاه های ایران در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی - ...

www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1387500&l=fa

قانون مدنی، در ماده ی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی، برای ... اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین المللی دادگاه ها قواعد خاصی وضع نکرده ... آن چه در تعیین صلاحیت قضایی، مورد توجه دادگاه قرار می گیرد وجود عوامل ارتباط ... های ایران با توجه مساله تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مورد تحقیق و ...

تحقیق مقاله رایگان حاکمیت ولایت فقیه در اسلام - سورن داک

www.sorendoc.ir › تحقیق مقاله › تحقیق مقاله تحقیق و مقاله رایگان

تحقیق مقاله رایگان حاکمیت ولایت فقیه در اسلام با فرمت word و با پسوند doc بوده که ... در دسته بندی تحقیق مقاله معارف اسلامی و الهیات و با حجم 34 KB قابل دانلود و استفاده می باشد. .... در مورد حاکم و ولی امر در نظام اسلامی آرای مردم تنها نقش فعلیت و به مرحله اجرا درآوردن ... تحقیق مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران.

[PDF]اصل مقاله (514 K) - مجله حقوقی دادگستری

www.jlj.ir/article_10833_c3b9a0b2a02542ff6f4e812586504204.pdf

ﻧﻈﺎم. ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی، در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری، ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﮥ ﺗﻤﻬﯿﺪات و ﺗﻀـﻤﯿﻨﺎت. ﻣﻮﺟﻮد، ﻋﻤﻼً اﺷﺨﺎص ﺑﯽ. ﮔﻨﺎه را ﻣﺠﺎزات ... ﻧﻈﺮ از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ در ﺑﺮوز اﺷﺘﺒﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺑﺎ. ﺟﺒﺮان ﻓﻮری ... ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧـﺪارد؛ زﯾـﺮا ﺿـﺎﻣﻦ ﺑـﻮدن .... وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎص، ﺑﻪ ﻟ ..... دادﮔﺎه ﺟﻨﺎﯾﯽ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت در اﯾﻦ ﻣﻮرد، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ.

متن کامل و نهایی قانون جدید مجازات اسلامی | تبصره

tabsereh.com/1392/03/4361/

۷ خرداد ۱۳۹۲ - الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ... تبصره مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع ... باشد حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر این‌صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود. .... ماده ۲۳- دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از

حقوق شهروندی - شهرداری

www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=86

از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف .... از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. ... اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ... حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ - موسسه حقوقی زعیم عدالت

https://zaeemedalat.com › قوانین › قوانین جزایی

۳۰ خرداد ۱۳۹۶ - الف– رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ... محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. ... تبصره- مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، ... در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و ...

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - تبیان

article.tebyan.net/63202/آشنایی-با-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران

۱۵ اسفند ۱۳۸۶ - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی , اجتماعی ... از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا ... نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف ... 3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ,در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .

[DOC]دریافت فایل - حقوقی و امور مجلس

www.hvm.ir/files/book/dadresi%20keyfari%205.doc

1. آیین دادرسی جزایی ایران. الف. ایران. ب. عنوان. 9آ93آ3946 KMH. 5505345 .... ها و نارسایی ها را یادآوری کنند تا در چاپ های بعدی مورد بهره برداری قرار گیرد. .... دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند؛ و به نوبه خود عدالت قضایی ... پیش گفته، آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت نیز روش خاصی مقرر کرده است که در نهادهای.

مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران : پایان نامه ...

https://www.dgload.com/downloads/مسئولیت-مدنی-پلیس/

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان پلیس عهده‌دار وظایف متعدد، متنوع، ... و دستگیری مجرمین، اجرای دستورات مقام قضایی، اجرای احکام مدنی و کیفری، در ... بر قواعد، مبانی و منابع عام و خاص مسئولیت مدنی پلیس مورد توجه قرار گرفته است و ... هدف تحقیق حاضر از آن رو حائز اهمیت است که اعمال زیان‌بار پلیس به حوادث منجر به ...

[PDF]مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی

msiasi.kb-p.ir/Portal/file/?266625/قانون-شوراها.pdf

اﯾـﻦ ﻃﺮﺣﻬـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣﺠﻠـﺲ ﻣـﻮرد ... ﺷﻮرا در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﺣﻖ دارد ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ. و دادﮔـﺎه. ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ... ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت ، وﻇﺎﯾﻒ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎی. اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر. و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮداران. ﻣﺼﻮب. 1/3/. 1375 ..... ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ، اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ، رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ... ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان وﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وی، روﺳﺎ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ،رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه.

دانلود تحقیق و مقاله دانش آموزی و دانشجویی در مورد دادگاه های ...

www.karenpaper.ir/جستجوی-تحقیق-مقاله/q/دادگاه-های-کیفری

براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد دادگاه های کیفری موارد زیر در سایت یافت گردید که می توانید برای دانلود ... تحقیق مقاله رایگان سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه ... تحقیق مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران.

[PDF]ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت

https://www.sb24.com/dotAsset/44281421-65e6-4386-8190-96ae9d32d8a6.pdf

ﺮ. ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ د. ر. آن ﻧﻘـﺎط. ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺗﺠﺎرت اﺷﺘﻐﺎل. دارﻧﺪ اﻋﻢ ا. ز. اﯾﺮاﻧﯽ. و ... ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ا. ز. ﯾﮏ ... رای ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻮﺟﺐ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺤﻼل ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮔﺮدد دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﻣﻮﻗﻮف ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد . ﻣﺎده .... ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪی ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. و ...... ﻣﺪﻧﯽ ا. ز. ﻋﻀ. ﻮ. ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ . ﻣﺎ. ده. 298. دـ. ر. ﻣﻮرد. ﻣﺎده. 297. ر د. ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫ. ﺮ.

آئین دادرسی مدنی - انجمن علمی رشته حقوق

h-saeinpnu.blogfa.com/cat-6.aspx

یکی از مباحث بسیار مهم در آیین دادرسی مدنی بحث ابلاغ است که از اهمیت ... دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب را در امور مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در .... خود می شوند به دلیل اطاله دادرسی چنداتن رضایتی از نظام قضائی کشور ندارند . ... سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای حل اختلاف در ..... دانلود رایگان.

تحقیقات,مقاله ها و پایان نامه های آماده - حقوق

shopdaneshju.blogfa.com/cat-18.aspx

۱۷ فروردین ۱۳۹۱ - کار تحقیقی حقوق جزای اختصاصی (۱)مقاله نظام آموزشی چینمقاله تاثیر ... مطالب تقریبا مرتبط با موضوع: مقاله جمهوری اسلامی ایران و حق… ... نام پروژه ::استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن حجم فایل :: 62 .... دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ... ۱۸حجم فایل ۱۵ کیلو بایت قیمت : رایگان برای دانلود مستقیم مقاله روی ...

[PDF]دانلود - پلیس راهور

rahvar120.ir/uploads/1_28_1442990524662_3.pdf

شناسه افزوده: نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، پلیس راهنمایی و رانندگی، دفتر تحقیقات کاربردی. رده بندی ... رجوع به کارشناس وفق قانون آئین دادرسی دادگاه های ... مدنی ایران و قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب .... برای قاضی در رسیدگی قضایی است، مورد قبول حقوق .... کارشناسان برعهده قاضی است و تشریفات خاصی را دارد.

[DOC]متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - اداره کل تعاون ، کار ...

https://zanjan.mcls.gov.ir/icm_content/media/filepool3/2015/6/4793.doc

قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ،اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی .... جمهوری اسلامی اعلام کرد و بااکثریت 2 /98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد. .... درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و ..... اصل 30 دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره ...

دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران - وب گاه حقوقی ...

www.ft-lawyer.ir/index.php/2015-01-23-08-38-15/52-2015-01-24-18-05-52

۱۶ دی ۱۳۹۴ - همچنین لایحه اخیر پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. ... دادگاه ها در قوانین اساسی (اصول 19و20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) متضمن ... از نقایص عمده نظام قضایی ایران در دادرسی کیفری اطفال محسوب می شود ... «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد ...

دادگاه ویژه روحانیت و دلیل تشکیل آن - سایت آنزیم

anzim.ir/2015/07/15/دادگاه-ویژه-روحانیت-و-دلیل-تشکیل-آن/

۲۴ تیر ۱۳۹۴ - دلیل تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و فلسفه وجودی آن چیست ؟ ... نظر شرعی و قانون اسلامی در دادگاه و محکمه قضایی معتبر است، این است که قاضی عادل ... خاصی از گروه ها و سلیقه های مختلف به علت جرائم مختلفی مورد محاکمه این دادگاه قرار ... روحانیون مطابق قوانین در دادگاه‌های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که ...

قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 10/8/1394 مجلس شورای اسلامی)

shenasname.ir › سایر › قوانین حقوقی

۱۱ دی ۱۳۹۴ - نظام اجرایی .... در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ... تبصره - رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به .... الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است. ... ماده ۱۹- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

دانلود نمونه آراء - دادنامه

dadnameh.net/+-دانلود-نمونه-آراء-+.html?lang=fa

دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا ...... قضاوت اسلامی .... دانلود سه کتاب در خصوص نگارش آراء قضائی، از انتشارات معاونت آموزشی قوه قضائیه - مارس 2015 ... دانلود کتاب آراء منتخب مراجع قضایی ایران ... بررسی تاثیر تصدی یا حاکمیتی بودن اعمال دولت در تحقق مسئولیت مدنی دولت در ...

رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه ...

www.ghazavatonline.com › آراء › آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی در امور کیفری

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - منابع تحقیق ... جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۴۹ وحدت رویه، راس ساعت ... ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۴ ۲۴/۷/۱۳۸۶ ... مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خاص بوده و با تصویب قانون عام ... قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن ...

[DOC]شوراهای حل اختلاف

www.dres.ir/legal/اسناد%20اشتراکی/شوراهای%20حل%20اختلاف.doc

واژه صلح و سازش که به عنوان یکی از فلسفه های وجودی شوراهای حل اختلاف مورد ... مجلس شورای اسلامی)و بند 4 ماده 1 آیین نامه اجرایی آن از دادگاه های دادگستری سلب صلاحیت شده است. ... به برخی دعاوی با ماهیت خاص مانند دعاوی ناشی از رابطه کار، دعاوی مالیاتی و … .... و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در ...

[PPT]در نظام سازمانی و

eduempl.fa.uk.ac.ir/Images/UserUpload/.../آشنایی%20با%20ساختار%20نظام.pps

صورت دوم کاربرد ” خاص ” کلمه است ، که در این حالت ، عنوان و مشخص کننده ماهیت قانونی و .... اصول مدیریت ، یا وظایف اساسی مدیر که در حال حاضر مورد قبول بیشتر دانشمندان مدیریت ... شورا ابزار تحقق حاکمیت مردمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. ..... فرهنگی; کمیسیون قضایی و حقوق; کمیسیون اصل 76 قانون اساسی ( تحقیق و تفحص ).

[DOC]قانون مجازات اسلامی 1392 - معاونت اجتماعی و پیشگیری از ...

https://pjorm.mashhad.ir/file_manager/.../download/1/قانون-مجازات-اسلامی-1392.html

ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و ... ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها ... ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و .... باشد حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از ...

دادگستر - بررسی سیرتاریخی دادگاه انقلاب

hamidkhanzadeh.blogfa.com/post-56.aspx

در حالیکه نظام های حقوقی دنیا به سمت حذف مراجع اختصاصی و افزایش دادگاه های ... قوانین بعد از لایحه تشکیل دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب 1358 ، جزیی از سازمان قضایی ... به موارد خاص گردید ، در این تحقیق اشاره ای به پیشینه تاریخی این نوع دادگاه ها ..... ماده واحده « دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و ...

[PDF]اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ١ اﺻﻞ اش ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﻖ و

www.behdasht.gov.ir/uploads/1_101_ghanon%20asasi.pdf

ﺟﻤﻬﻮرﯼ. اﺳﻼﻣﯽ. اﯾﺮان. اﺻﻞ. ١. ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان، ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎد دﯾﺮﯾﻨﻪ ... ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮاﯼ هﻤﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح، و ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺁﻣﻮزش. ﻋﺎﻟﯽ ... ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺤﻘﻘﺎن ... ﮐﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺪﻧﯽ، ﺟﺰاﯾﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، اﻗﺘﺼﺎدﯼ، ادارﯼ، ﻓﺮهﻨﮕﯽ، ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻏﻴﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ .... ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات و اﺟﺮاء ﺁن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ.

مقاله شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران

bankmaghaleh.ir/مقاله-شناسایی-و-اجرای-احکام-دادگاه-های/

اجرای حکم خارجی در ایران طبق قانون اجرای احکام مدنی انجام می شود و در صورت بروز اختلاف ... شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود . ... الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی ... و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، ...

وبلاگ حقوقی ژورا قادری کارشناس حقوق

zhura.blogfa.com/

یادگیری رایگان ... ‌قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ ... اگر برای پرداخت مهریه روش خاصی پیش بینی نشده باشد و زن حق مطالبه مهریه را ... جدید ترین نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مورخه ۲ ... در خصوص مورد ، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران ، نافی مالکیت ...

کار تحقیقی 2 ( دانشجویان کارشناسی و کاردانی ... - دکتر ...

hasanilaw.blogfa.com/category/41

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل - کار تحقیقی 2 ( دانشجویان کارشناسی و کاردانی حقوق ) - قابل ... 195ـ حقوق متّهم در فقه و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

[PDF]ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ١ - دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

ad.gov.ir/files/staticPages/book_adverisment_rules.pdf

اﺻﻮﻟﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. در(. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ وزارت ﻓ. ﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد. اﺳﻼﻣﯽ. ) 10. <. ﺑﺨﺶ ... دادﮔﺎه ﻋﻤﻮ. ﻣﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣ. ﺆ. ﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز. 35. < ... ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﻮر درﺧﺼﻮص ﻣﻤﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭘﯿﺶ ... زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮﻣﺪﻧﯽ اﻧﺴﺎن. ﻫﺎ ﻣﯽ .... ﺑﭙﺮدازﻧﺪ . -2. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. و ﺗﺤﻘﯿﻖ. در زﻣﯿﻨ. ﻪ. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت. رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎی. ﺟﻬﺎﻧﯽ. و ﮐﺸﻒ. روش. ﻫﺎی. ﻣﻮرد. ﻋﻤﻞ. آﻧﻬﺎ.

[DOC]دوره هفتم سال دوم

www.vekalat.net/Content/media/image/2016/06/101_orig.doc

قانون مجازات اسلامی ... 1_ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد، ... ماده 9_ به جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهد نامه ها و مقررات بین المللی مرتکب در هر ... ماده 12_ حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه ... حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی خواهد بود و در غیراین صورت، از بیت المال ...

قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1393 و قوانین کیفری دیگر

ghpeyvandi.ir/main/index.php/2014-12-07-05-58-32/2014.../196-01-02-1393

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ... ماده 9- مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری ... ماده 12- حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به ... که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر این ...

نرم افزار جدید کلیه قوانین و مقررات ، مصوبات ،آرای وحدت رویه ...

prozhe.lawwiki.ir/نرم-افزار-موبایل-جدید-کلیه-قوانین-و-مقر/

قانون اصلاح بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ... قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک ... قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به .... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد قانون نحوه اجرای ...

بیر شـــاخه گول - فرق دادسرا و دادگاه

aziz1335.blogfa.com/post/85

بیر شـــاخه گول - فرق دادسرا و دادگاه - ... العموم تحقیق وبررسی را شروع کند واگر نتیجه آن توجه اتهام به شخص خاصی بود ... طریق دادستان در دادگاه مطرح می شود و ادعا های حقوقی (مدنی ) از طرف مدعی مستقیما" با ... در نظام قضائی کنونی جمهوری اسلامی ایران همانطوری که گفته شد برای قضات ... در اینجا به چند مورد از وظایف مهم دادستان اشاره می گردد:

سیر تحول صلاحیت دادگاه های نظامی از سال 1318 الی 13 ...

www.matinfar.blogfa.com/post/1747

حدود صلاحیت محاکم نظامی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی: .... نکته مهم همین است که محاکم نظامی از وابستگی به ارتش و نیروهای مسلح، خارج شده و در نظام قوه قضائیه داخل ...

پورتال ( پرتال ) حقوق

thelawportal.persianblog.ir/

به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩٤/۸/٦ ... از جمله مهمترین اصول مربوط به بخش تعاونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان به اصل 44 اشاره کرد که بر اساس آن، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 .... د‌‌اد‌‌گاه د‌‌ر صد‌‌ور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد‌‌ زیر را مورد‌‌ توجه قرار ...

روزنامه ایران | شماره :6570 | تاریخ 1396/5/25

www.iran-newspaper.com/

عضو کانال رسمی روزنامه ایران شوید کلیک کنید · دریافت نرم افزار آوا. تعداد دانلود : 183664 دفعه. ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ مرداد; اِلاَربِعا ٢٢ ذو القعده ١٤٣٨; Wednesday, August ...

میزگرد کپی رایت در صنعت نرم افزار | شرکت همکاران سیستم

https://www.systemgroup.net/intellectual-property/articles/2601

۱۱ اسفند ۱۳۹۲ - مشروح میزگرد «بررسی مقررات کپی رایت در نرم افزار در قوانین ایران» ... این قانون در راستای حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، یک نظام حمایتی خاصی را طراحی می‌ کند .... هستید اگر جمهوری اسلامی ایران در صدد باشد به سازمان تجارت جهانی ملحق ... تولید می شود، به طور رایگان مورد استفاده کشورهای دیگر قرار بگیرد.

عدالت و حقوق - صلاحیت در امور کیفری

www.adalatohogog.blogfa.com/post/155

قبل از هر اقدام قضایی قاضی باید صلاحیت خود و شعبه خود را مورد بررسی قرار دهد و در ... رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی است ممکن است با حصول ... در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به ... خاص نیز نیاز به تشخیص محل وقوع جرم می باشد (مواد 41و655 قانون مجازات اسلامی از ...

مسوولیت مدنی دولت - پژوهشنامه حقوق اسلامی - دانشگاه امام صادق ...

law.journals.isu.ac.ir/article_1257_0.html

توسط رستمی - ‏2012

اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم ... و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ ... دولت و کارمندان دولت در حقوق ایران و فقه امامیه در دو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می گیرند. ... گاه نیز دادگاه از اماره قضایی برای اثبات تقصیر استفاده می‌کند.

آشنایی با کره جنوبی - همشهری آنلاین

www.hamshahrionline.ir/details/44197

۲۵ بهمن ۱۳۸۶ - همشهری آنلاین: جمهوری کره جنوبی که به اختصار کره خوانده می‌شود یکی از ... مساحت : 99538 کیلومتر مربع (یک شانزدهم ایران) .... عالی کره، دادگاه عالی استان‌ها و دادگاه های شهر و حومه، دادگاههای خاص" نظامی و ... اماکن مجاز قضائی برای رسیدگی به شکایات در مورد مسایل مدنی، جنایی، .... سومین کشور جهان از نظر تحقیق وتوسعه

[PDF]ﺝ .ﺍ.ﺍ ﺍﺻﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ

pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=fc427bbf-8191-4489-bc89...

ﺑﺪﻧﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ... ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﻭ ... ﺗﺒﺮﻭﻫﻢ ﻭ ﺗﻘﺴﻄﻮﺍ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﺍﻥ ﺍﷲ ﯾﺤﺐ ﺍﻟﻤﻘﺴﻄﻴﻦَ» ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ. ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ... ﺑﻴﻤﻪ ﺧﺎﺹ ﺑﻴﻮﮔﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ... ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ..... ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ.

اعتبار قولنامه در دادگاه چه قدر است؟ - وکیل پایه یک دادگستری ...

vakildadgostary.persianblog.ir/tag/اعتبار_قولنامه_در_دادگاه_چه_قدر_است؟

استمهال از دادگاه در چه مواردی موجه بوده و مورد پذیرش دادگاه واقع میشود؟ آزادی و قرار وثیقه ... تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران · چگونگی انجام ...

[PDF]قانون مبارزه با مواد مخدر - Amnesty International

https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/mde130902011fa.pdf

ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﻳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ در دادﮔﺎﻩ اﻧﻘﻼب در هﻤﺪان ﺑﺪون ﺣﻖ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاهﯽ ﺑﻪ. ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .... ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان، ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﺎن، ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻋﺪام. ﻣﺤﮑﻮﻣﺎن ... ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﮐﻮﺷﺶ هﺎﯼ ﺧﻮد ﺑﺮاﯼ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎرﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در اﻳﺮان هﻨﻮز ﺑﺎ ..... ﺟﻤﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺻﻼح در ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺑﻬﺒﻮد در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ..... در اﺟﺮاﯼ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و.

آیا تعهدات کتبی محضری مالک جنبه قانونی دارد یا خیر ؟ | سام ...

www.samsazeh.com › مقالات

مسئولیت مدنی ممکن است ناشی از عدم رعایت قانون یا عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، اما ... نوع خاصی از مسئولیت نیز در حرفه‌های مختلف ازجمله مهندسی ساختمان، مطرح است که ... مواد ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ آمده است. ... پاسخ : در صورت بروز حادثه در کارگاه ، مرجع قضایی بر اساس تعاریف هریک از ...

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - مشاور حقوقی

dadnam.com/page/قانون-مجازات-اسلامی-مصوب-1392

ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تامینی و ... الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ... محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. ... تبصره مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به ...

متن کامل قانون حمایت از خانواده 1392 - وکیل پایه یک ...

asli.rozblog.com/law/2

متنکامل قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 قانون حمایت خانواده فصل اول دادگاه خانواده ماده1ـ به ... تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده ... قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع .... ماده21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، ...

خلاصه مدنی 3 دکتر کاتوزیان - مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین

hamiedalat.ir › جزوات آموزشی

نظام و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت فقیه و مذهب رسمی ... مصوبات مورد تائید مقام رهبری جهت تصویب نهایی به همه پرس ی گذاشته می شود. .... سیاسی و قضایی به ویژه در اسلام قابل توجیه نخواهد بود. ..... تکلیف دولت به آموزش رایگان منوط به توانایی است و چنانچه شورای نگهبان در نظریه ..... برجستگی خاص مقدم است.

همه چیز درباره دادگاه ویژه روحانیت و پرونده های مهم آن | اتاق خبر 24

otaghkhabar24.ir/news/27651

۲۶ آذر ۱۳۹۴ - دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت یکی دیگر از نهادهایی است که پس از ... این وضعیت مسائل قضایی خاصی را نیز به دنبال داشت؛ از یک طرف عده‌ای .... ماده‌ی ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنین مقرر داشته است: .... فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی. ... تماشا و دانلود ماجرای نیمروز با حجم اینترنت رایگان!

دانلود مقاله حقوق عرفی

rightspaper.com/article/دانلود-مقاله-حقوق-عرفی

۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - دانلود مقاله حقوق عرفی در پایگاه دانلود مقاله های حقوقی، پایگاه دانلود مقاله ... عرف در قانون مدنی ایران، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی در این مقاله مورد ... رایگان از آب قنات و چشمه ای که مالک خاص دارد بی اجازه مالک برای مصارف ..... برای‌ نمونه‌ می‌توان به جمهوری سوم فرانسه (1940-1870) اشاره کرد که از نظام ریاستی به‌ نظام ...

[PDF]The Jurisdiction of the International Criminal Court in Trying ...

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4009513915707.pdf

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه اوﻟﯿﻦ ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی. ﺑﯿﻦ .... ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. از.

وبلاگ حقوقی هادی کاویانمهر

law-man.rzb.funipatogh.ir/

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران. دیه و ضرر و زیان ... بررسی انتقال حق طرح دعوی تخلیه مورد اجاره تجاری به خریدار در پرتو یک رای "دکتر ایرج بابایی" ... لینک دانلود اول >>> جهت دانلود رایگان جزوه درس پزشکی قانونی رشته حقوق پیام نور اینجا کلیک نمایید. .... 6- ذکر سوالات تحقیق و فرضیات (سه سوال + سه فرضیه).

M I Z A N بانک مقالات حقوقی

www.edalatgah.blogfa.com/

دادگاه بدوی و تجدیدنظر با پذیرش دادخواست، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش می دهند .... با استناد به «حقوق ملت که به روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ... حقوق شهروندی و یافتن راهکارهای عملی در نظام حقوقی ایران و انجام اقدامات اصلاحی و جبرانی ..... در قانون قبلی مجازات موضوع ادله اثباتی در مورد هر جرم خاص جداگانه بیان شده بود، ...

International Law حقوق بین الملل - دریافت مقاله ها و کتاب های ...

internationallawof.blogfa.com/cat-3.aspx

سازمانهای جامعه مدنی در ایران: مروری بر ادبیات و پژوهشهای موجود ... قضیه مصونیتهای قضایی دولت در دیوان بینالمللی دادگستری: دعوای آلمان علیه ایتالیا ... دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران (سابق)-مرکز امور حقوقی بین .... دوفصلنامه مجله حقوق بین الملل هاروارد، مقالات جلدهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ خود را به طور رایگان در دسترس عموم ...

سجل کیفری یا قضایی،گواهی سوء پیشینه،محکومیت موثر ...

onlinevekalat.com › کیفری

۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - کیفری ، مدنی ، بازرگانی و اداری که به اختصار در مورد هر کدام توضیح داده می شود و ... ویژه روحانیت، تجدیدنظر، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و ... آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر ...

[PDF]اﺻﻞ ١ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ

moghavemati.mporg.ir/FileSystem/View/File.aspx?Mode=Download&FileId...

ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺩﻭﻡ٬ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ... ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺭﻭﺡ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺗﺘﺒﻊ ﻭ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﻴﻨﻬ ﻬﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ٬ ﻓﻨﯽ٬ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ... ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻭ ﺗﺴﺎﻭﯼ ﻋﻤﻮﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ..... ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻭﺣﺪﺕ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺍﺭﺿﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﺎﺷﺪ ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی | ...

collegeprozheh.ir/موضوعات-پایان-نامه-حقوق-جزا-و-جرم-شناسی/

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی - دانلود پایان نامه با ... معاونت در جرائم مشمول حدود،قصاص و تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ایران ... رویکرد تقنینی و قضایی عرف در نظام کیفری ایران PHD ... تحقیقیٍٍ پیرامون جرائم مطبوعاتی ... در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری…

کاربرد قسم در اثبات دعاوی (منتشر در پیام آموزش شماره17) | ...

magazine.shme.ir › آیین دادرسی مدنی

۹ اسفند ۱۳۹۳ - صفحه اصلی آیین دادرسی مدنی کاربرد قسم در اثبات دعاوی (منتشر در پیام آموزش شماره17) ... همین جهت قسم به عنوان دلیل اثبات ادعا از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. .... به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف .... رازی زاده- محمدعلی- قسامه در نظام قضایی اسلامی ص 86 به نقل از وسائل ...

روستانت - نحوه ی تملک اراضی روستا

roostanet.ir/index.aspx?siteid=3&pageid=169

1- شورای اسلامی روستا فقط حق نظارت و حفظ حراست از اراضی مرتع حریم را داشته و ... اشخاص جلوگیری بعمل آورده و در صورت لزوم علیه متخلف به دادگاه صالحه شکایت نمایند. ... 2) زمین مورد نظر پس از تصویب و توافق توسط اداره کل منابع جهت تهیه مقدمات ..... د- در اجرای اصول (31) و (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بندهای (15) و (41) ...

نامه شاکیان طوسی به رئیس‌قوه قضائیه - فرارو

fararu.com/fa/news/293242/نامه-شاکیان-طوسی-به-رئیس‌قوه-قضائیه

۱ آبان ۱۳۹۵ - روز پنجشنبه، معاون قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در یادداشتی که در ... بررسی باشد، چه ربطی به ساحت کبریایی قرآن یا نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد؟ ... این روشن و مسلم است که این‌جانب رای صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح قضائی جمهوری اسلامی ایران را گردن نهاده و .... تماشا و دانلود ماجرای نیمروز با حجم اینترنت رایگان!

وبلاگ تخصصی عدل و داد (حقوق) - مقالات حقوقی

lawadl-hami.blogfa.com/category/11

برای همین، حدود چهار دهه است که قانون خاصی به نام قانون نظام صنفی برای این حوزه ... برچسب‌ها: مقالات حقوقی, مقاله جزا, دعوی مدنی, دعوای مدنی در دادگاه جزایی, روزنامه رسالت ... هرچند خلا وجودی آن بعد از مشروطه همواره مورد تذکر رجال سیاسی و مقامات قضایی .... شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم ترین نهادهای حکومتی به شمار میآید.

منابع حقوق

m23mehrdad.blogfa.com/

Download ... حقوق مدنی. 1-اگر کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال ... ‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه .... در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه ..... ماده 8 - در مورد جرائمی که بموجب قانون خاص یا عهودبین المللی مرتکب در هر کشوری که ...

نقش دولت در مورد اصل 10 قانون اساسی"خانواده" - نشرحقوقی ...

adlpub.com/نقش-دولت-در-مورد-اصل-10-قانون-اساسیخانوا/

خانواده در نظام تربیتی اسلام مهمترین جایگاه تربیتی بشر و محل بروز و ظهور عواطف ... در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که خانواده واحد بنیادی جامعه است، همه ... بنابراین هدف اصلی تحقیق عبارت است از: شناخت نقش دولت در مورد جایگاه .... از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

وکیل یاب,معرفی وکلا, حقوق امروز آشنایی با نظام قضایی آلمان

lawtoday.ir/artical/1503/آشنایی-با-نظام-قضایی-آلمان

آشنایی با نظام قضایی آلمان با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. ... در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح ... از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل ...

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - پایان نامه

abolghasemshamabadi.blogfa.com/category/3/پایان-نامه

برای دسترسی رایگان به محتوا و متن بیش از 350000 پایان نامه دانشگاه های درجه یک اروپا اینجا کلیک ..... مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مشکلات پیش رو.

[PDF]اﯾﺮان در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻓﺰاﯾﺶ ا - دانشگاه امام صادق پردیس خواهران

familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/article_2068_2759bb6a65174096331489a2b7...

توسط شکری - ‏2011

ﻣﻬﺮﯾﻪ. در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ. اﯾﺮان. 1. ﻓﺮﯾﺪه ﺷﮑﺮی. 2. ﭼﮑﯿﺪه. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻬﺮﯾﻪ. ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح. از ﺗﻮاﻓﻘ. ﺎت راﯾﺞ ﻣﯿﺎن زوﺟﯿﻦ. اﺳﺖ ... دﯾﻦ اﺳﻼم. ﺑﻪ آن. ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺧﺎص داد. ه. و آن را ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘ. ﻪ اﺳﺖ. ؛ ﺑﻪ. ﮔﻮﻧﻪ. ای ... در ﻣﺤﺎﮐﻢ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و. وﺿﻌﯿﺖ ... ﻣﻮرد ﻣﻨﺎزﻋﻪ. از ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺬﮐﻮر. را اﺑﻄﺎل ﻧﻤﻮد. 2 . ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ و را. ی ﻣﺬﮐﻮر. ، آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎری.

قضاوت زنان امکان یا امتناع | مجله آنلاین حقوق

lawpdf.ir/?p=17209

۱۸ شهریور ۱۳۹۳ - مجله فارغ التحصیلان و دانشجویان حقوق وعلوم قضایی. ... ضمیر «رجل» مورد توجه قرار گرفته، آن را دلیلی بر شرط مرد بودن برای قضاوت استنباط ... قانونگذار هنگام تصویب قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص به شورای عالی قضایی وقت اجازه .... در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران به درستی به این امر ترتیب اثر نداده و همان طور ...

[PDF]1392 25/03/ اداری ﻣﺼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ - ...

bazrasi.kmu.ac.ir/.../قانون%20تشکیلات%20و%20آیین%20دادرسی%20دیوان%20عدال...

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت، ... ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻗﻀﺎﺋﯽ، اداری و ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ... ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻣﻌﺎون و ﻣﺸﺎور ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ... رای در دﯾﻮان ﺑﺮ وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ... و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن، ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، ﻣﺠﻠﺲ ..... ب از ﻃﺮﯾﻖ اداره اﺑﻼغ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ.

در تاریخ پنجشنبه 16 شهريور 1396  9:0:15 | 0 نظر